6. 9. 2018

Funkce v oddíle

Oddíl neleží na jednotlivci a všichni jsme jeho součástí a každý z nás mu trochu přispívá, aby šlapal jak má.

Proto máme rozdělené funkce:

Vedoucí oddílu: Monča
– vede oddíl, plánuje akce během roku, stará se o chod družin a zastupuje oddíl ve středisku i na veřejnosti

Zástupce vedoucí oddílu: Káťa
– zastupuje vedoucí, když nemůže, pomáhá s čím je potřeba, plánuje a je druhá ruka vedoucí

Hospodář oddílu: Káťa
– má pod palcem peníze v kase; řeší, co se bude kupovat; proplácí účtenky atd.

Zdravotník: Monča, Káťa, Elina, Veru
– ošetřují, dohlíží a mají v malíku všechny zdravotní omezení a nemoci v oddíle, a občas mají lék i na zlomená srdíčka

Výchovný poradce: Veru, Monča
– dohlíží na vzdělávání rádců a činovníků v oddíle, pravidelně konzultuje s rádkyněmi vedení družin, přichází s novými akcemi do oddílu a doporučuje různé celostátní či jiné akce

Členové oddílové rady: Monča, Káťa, Veru, Elina, Veruš, Karča, Bodi, Sára, Markét, Nikča
– plánují akce, sestavují celoroční plán a drží oddíl pohromadě, vedou družiny, řeší problémy a prostě mají pod palcem chod oddílu

Nástěnkář: Kačka
– pravidelně aktualizuje nástěnku pod věží a zkrášluje ji, vyvolává fotky, píše seznam akcí atp.

Novinář: Naiky (+ Sinice)
– píše pravidelně příspěvky do Lilie a zviditelňuje středisko

Údržbář: Kiwi
– organizuje úklidy v klubovně, v kumbálku, má k sobě úklidovou četu, navrhuje změny a vyhazuje nepotřebné věci

Vrchní úklidová četa: Péťa + Naiky + Zorka
– jsou vrchními uklízečky při velkých úkolech, ale nejsou na to samy, mají k sobě i další z úklidové čety z řad oddílu

Půjčovnář: Barča
– ví, co si kdo z klubovny půjčil a zda to vrátil a u koho daná věc je (hlavně stany, lékárničky a deskovky)

Kuchyňkář: Kláruš
– má na starost naše věci v kuchyni, hlídá trvanlivost potravin a má soupis věcí, co je v kuchyni. Seznam mění v závislosti na přibývání/ubývání věcí. Každý je povinen hlásit mu, když něco spotřebuje nebo dodá. Před výpravou kuchařovi výpravy poskytne seznam, aby se zbytečně nekupovaly věci, co máme.

Kostymář: Kiwi + Sinice + Zuzka
– dává dokupy kostýmy, třídí je, pere, stará se o ně, případně vytváří nové

Papírník: Bětka
– kotroluje stav papírnictví v klubovně (papíry, barvy, tužky, lepidla, pastelky,…), hlásí ke koupení či sám dokupuje. Ostatní mu hlásí, když něco potřebují a není to.

Zdobič: Zuzka + Sinice
– zdobí klubovnu, pravidelně aktualizuje v rámci celoroční hry, připomíná ve družinách aktualizaci nástěnek či jejich věšení.